fbpx
Kraków, ul. Balicka 95
(+48) 12 639 10 48
hello@inprogressdesignlab.com

Jak generować pomysły w zespołach Design Thinking pracujących zdalnie?

Temat nie jest prosty, ale na szczęście wirtualna rzeczywistość dostarcza wielu narzędzi, które pomogą poradzić sobie z tym problemem. Zanim jednak przejdę do narzędzi, ponownie wspomnę, że generowanie pomysłów to nie jest zwykła burza mózgów! Niestety, wciąż bardzo często spotykam się z utożsamianiem generowania pomysłów z burzą mózgów i wspólnym wypisaniem tych pomysłów. Po raz kolejny zaznaczę: nie! 🙂 

Skuteczne generowanie pomysłów

Skuteczne generowanie pomysłów to nie jest wolna amerykanka. Żeby zwiększyć płodność umysłów ludzi i żeby powstało jak najwięcej pomysłów (a przypominam, że badania potwierdziły, że w wypadku pomysłów: za ilością idzie jakość), warto stworzyć procedurę generowania pomysłów. Badania nad generowaniem pomysłów (w tym: w zespołach zdalnych) pokazują kilka istotnych zależności: 

  1. Burza mózgów, rozumiana jako wspólne generowanie pomysłów, przynosi korzyści dopiero wtedy, kiedy uczestniczy w niej więcej niż 8 osób; 
  2. Burze mózgów elektroniczne (z wyłączoną możliwością mówienia: ludzie równocześnie piszą swoje pomysły na czacie albo w dokumencie współdzielonymsą skuteczniejsze od burz mózgów tradycyjnych (!); 
  3. Jeśli w zespole jest 8 albo mniej osób, to skuteczniejsze jest samodzielne generowanie pomysłów przez każdego członka; 
  4. Burze mózgów i praca indywidualna jest skuteczniejsza, jeśli ludzie najpierw stworzą kilka kategorii, w których mogą mieścić się pomysły. 

My przyjmujemy dodatkowe założenie: gdy ludzie mówią o swoich pomysłach, omawiają je, to inspirują się wzajemnie, co może prowadzić do powstawania kolejnych pomysłów.  

Na podstawie powyższych danych warto stworzyć procedurę i dobrać narzędzia zależnie od potrzeb. Skupiając się na zespołach pracujących zdalnie: 

  1. Najpierw poprośmy zespół, żeby wygenerował kategorie, w których mogą występować pomysły. W zależności od tematu będą to różne kategorie. Czasami będą to sposoby zastosowania (np. “Do budowania”, “do tworzenia”, “do sztuki”), czasami będą to aktywności (np. “W pracy”, “Do rozrywki”, “Do wychowania dzieci”), …; 
  2. Jeśli w zespole jest 8 albo mniej zespołów: każdy powinien dostać swoją “indywidualną” przestrzeń do generowania pomysłów; 
  3. Jeśli w zespole jest więcej niż 8 osób: warto użyć narzędzia umożliwiającego obserwowanie pracy innych. W tym wypadku sugerujemy zrezygnowanie z narzędzi umożliwiających komunikację werbalną: ponieważ badania pokazały, że skuteczniejsze jest, jak ludzie nie wchodzą sobie w słowo podczas generowania pomysłów; 
  4. Niezależnie od wybranej metody (punkt 1 albo 2): proponujemy przeprowadzić sesję omówienia pomysłów (tym razem z komunikacją jak najbardziej zbliżoną do naturalnej: twarzą w twarz). 

Jakich narzędzi do tego użyć?

Opisywaliśmy już narzędzia typu Mural i Miro. Można w nich przeprowadzić zarówno elektroniczną burzę mózgów, jak i wyznaczyć uczestnikom przestrzeń do pracy indywidualnej. Do tego typu zadań świetnie sprawdzają się także pliki w przestrzeni współdzielonej (zakładając, że istnieje możliwość wspólnej edycji plików przez kilka osób synchronicznie!). 

I, w wypadku zespołu liczącego 8 albo mniej osób, generowanie pomysłów można przeprowadzić “poza spotkaniem”! To znaczy, że zespół, po wymyśleniu kategorii, dostaje zadanie, że na następne spotkanie każdy ma przyjść z listą pomysłów pokrywającą wszystkie kategorie. Dzięki temu, podczas spotkania, uczestnicy mogą od razu zająć się omawianiem wygenerowanych przez siebie pomysłów i nie trzeba czasu spotkania przeznaczać na fazę indywidualnego wytwarzania pomysłów. 

W ramach procesów, które my prowadzimy, często używamy dokumentów współdzielonych (office albo google): i to je najbardziej polecamy. Można, dzięki nim, śledzić historię pracy zespołu; efekty na pewno nie przepadną; można użyć metod analizy zebranych informacji i pomysłów. Aplikacje w ramach środowiska są ze sobą kompatybilne i łatwo je obsługiwać. Ale o samym środowisku pracy zespołów Design Thinking opowiem w innym artykule. 

Raport merytoryczny Design Thinking

Chcesz dowiedzieć się więcej o Design Thinking? Zapoznaj się z naszym kompletnym raportem na ten temat. Szczegóły znajdziesz na podstronie: Raport Design Thinking.

Autor

Rafał Czarny

Psycholog, specjalista Design Thinking, projektant gier szkoleniowych, trener oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji w Inprogress Design Lab. Prowadzi szkolenia z zakresu Design Thinking, zarządzania zmianą, facylitacji i kompetencji miękkich. Interesuje się tematyką myślenia strategicznego oraz procesów podejmowania decyzji. Współautor raportu merytorycznego “Design Thinking Raport”.