fbpx
Kraków, ul. Balicka 95
(+48) 12 639 10 48
hello@inprogressdesignlab.com

Co to jest Design Thinking?

Czym jest Design Thinking? Artykuł ekspercki

Design Thinking to metoda pozwalająca na tworzenie rozwiązań (produktów, usług, procesów…) dopasowanych do potrzeb użytkowników. Design Thinking wywodzi się z nurtu Human-Centered Design, czyli projektowania skoncentrowanego na człowieku. Koncentracja na ludziach oznacza ciągłe zadawanie sobie pytania: “dla kogo będzie to, co właśnie tworzymy?”

Przyjęcie perspektywy naszych potencjalnych (lub obecnych) użytkowników pozwala stworzyć rozwiązanie tak, żeby było dla nich jak najlepsze. Stosowanie Design Thinking pomaga tworzyć innowacje które są:

 • użyteczne dla użytkowników,
 • wykonalne z perspektywy technologicznej,
 • opłacalne dla biznesu.

Model Double Diamond

Jednym z najpopularniejszych modeli Design Thinking jest model Double Diamond (Podwójnego Diamentu). Opisuje Design Thinking jako naprzemienne cykle myślenia dywergencyjnego (rozszerzającego, badawczego, eksploracyjnego) i konwergencyjnego (zwężającego, analitycznego). Obrazuje przebieg procesu jako dwa diamenty: pierwszy dotyczący Problemu, a drugi dotyczący Rozwiązania (patrz rys. 1).

Obie fazy przebiegają jedna po drugiej, w podobny sposób:

 • Najpierw rozszerzają perspektywę projektantów, pozwalają im szeroko zastanowić się nad tym co w określonej fazie jest najważniejsze;
 • Następnie skupiają się na analizie zebranych danych, selekcji kluczowych informacji, wyborze najlepszych w danej kategorii pomysłów.

Zastosowanie modelu Double Diamond polega zatem na przejściu przez 4 etapy:

 1. Zastosowanie metod badawczych w celu zidentyfikowania jak największej liczby możliwych problemów, które mają (lub mogą mieć) użytkownicy,
 2. Analiza zidentyfikowanych problemów, sięgnięcie do ich przyczyn i skoncentrowanie się na tych kluczowych,
 3. Wykorzystanie metod kreatywnych do wygenerowania jak największej liczby pomysłów, które adresują wybrane problemy,
 4. Zastosowanie metod prototypowania i testowania do selekcji i doskonalenia wybranych pomysłów.

Rysunek 1. Model Double Diamond 

Problemy a Design Thinking

W jakich problemach można zastosować Design Thinking? Właściwie we wszystkich! Jak dowodzą badania, Design Thinking stosowany jest na całym świecie w wielu różnych rodzajach działalności:

Rysunek 2. Obszary stosowania Design Thinking w organizacjach 

Oprócz tego, że można zaobserwować używanie DT w przeróżnych obszarach działalności biznesowej i publicznej, procesy te stosowane są w organizacjach do szeregu różnych aktywności. Według badań prowadzonych w 2015 r. projektanci używali Design Thinking w swoich organizacjach w takich działaniach jak:

 • świadczenie usług, sprzedawane klientom jako lepsze rozwiązania już istniejących produktów/usług lub program “internal change”;
 • stworzenie/usprawnienie nowego produktu lub usługi;
 • lepsze dostosowanie, współpraca i transfer wiedzy wewnątrz firmy;
 • wytworzenie empatii i lepszego zrozumienia klienta i użytkownika;
 • ulepszenie funkcjonowania struktur firmy;
 • tworzenie innowacji komercyjnych i bardziej wydajnych kampanii marketingowych;
 • narzędzie szkoleniowe w celu zorientowania pracowników firmy na klienta i jego potrzeby;
 • narzędzie do dostosowania określonych metod do indywidualnych potrzeb firmy;
 • ulepszenie sposobów szkolenia pracowników;
 • zwiększenie kreatywności w zespołach;
 • zaangażowanie klienta w produkt/usługę;
 • narzędzie public relations i zarządzania wizerunkiem;
 • poprawa doświadczenia użytkowników i odbiorców usługi;
 • testowanie założeń, iteracyjne rozwijanie rozwiązań;
 • nowe modele biznesowe, strategie biznesowe;
 • rekrutacja (użyte ostatnio przez jeden z polskich banków).

Raport merytoryczny Design Thinking

Chcesz dowiedzieć się więcej o Design Thinking? Zapoznaj się z naszym kompletnym raportem na ten temat. Szczegóły znajdziesz na podstronie: Raport Design Thinking.

Autorzy

Michał Eromin

Socjolog, specjalista Design Thinking, projektant gier szkoleniowych, trener prowadzący Kurs Moderatora Design Thinking oraz szkolenie z zakresu podstaw Design Thinking. Prowadził szkolenia i eventy dla takich firm i instytucji jak Ministerstwo Cyfryzacji czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz codziennej pracy kreatywnej związanej z tworzeniem mechaniki gier, odpowiada za organizację testów i przygotowanie graficzne.

Rafał Czarny

Psycholog, specjalista Design Thinking, projektant gier szkoleniowych, trener oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Innowacji w Inprogress Design Lab. Prowadzi szkolenia z zakresu Design Thinking, zarządzania zmianą, facylitacji i kompetencji miękkich. Interesuje się tematyką myślenia strategicznego oraz procesów podejmowania decyzji. Współautor raportu merytorycznego “Design Thinking Raport”.